Wytyczne w diabetologii

Leczenie cukrzycy opiera się na wytycznych, tzw. standardach opieki, które opracowywane są przez diabetologiczne towarzystwa naukowe:

PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

ADA – American Diabetes Association

EASD – European Association for the Study of Diabetes

ISPAD – International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes

 

Zachęcamy do korzystania z wytycznych:

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (2020)
https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne/zalecenia_kliniczne_dotyczace_postepowania_u_chorych_na_cukrzyce_2020

American Diabetes Association - 2021
https://care.diabetesjournals.org/content/44/Supplement_1

European Association for the Study of Diabetes
https://www.easd.org/statements.html

International Society of Pediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD) - 2018
https://www.ispad.org/page/ISPADGuidelines2018

Stanowisko EASD, ISPAD i ADA dotyczące korzystania z CGM i isCGM podczas aktywności fizycznej - 2020
https://www.easd.org/sites/default/files/Exercise%20CGM%20EASD%20position%20statement_final.pdf