Zespół Redakcyjny

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
Dr hab. n. med. Andrzej Gawrecki
Dr n. med. Anna Adamska
Lek. Magdalena Michalak
Lek. Urszula Frąckowiak
Mgr Monika Pietrzak
Mgr Anna Kreczmer
Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz